بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

حساس تصویب اثرها گوناگون باستانی و دستاوردهای گوناگون استان کردستان در سطح ملّی و بین­ المللی از قبیل اثرها زی

توسط BASHARIATEMROOZ در 27 فروردین 1401
حساس تصویب اثرها گوناگون باستانی و دستاوردهای گوناگون استان کردستان در سطح ملّی و بین­ المللی از قبیل اثرها زیویه، دریاچه زریبار، تصویب شهر مریوان بعنوان مرکز ساخت کفش سنتی (کلاش)، تصویب شهر سنندج در مقام شهر خلاق موسیقی، تصویب جهانی اورامان و غیره می­ طلبد به طور جدی به همین مقولات اعتنا کرد تا زمینه معرفی هرچه عمده همین ناحیه از جهان به جهان فراهم گردد و بتوان دارای نظر همین منش که "جهانی بیاندیش و محلی عمل کن" نقش بین المللی و ملی خود را ایفاء نموده و در راستای ارسال پیام صلح و آشتی و صلح و آشتی به دنیا ضمن کسب حداکثر مزایای توسعه گردشگری و به دستکم رساندن آثار منفی آن بستری فرآهم گردد تا گردشگران در بین المللی حساس فرهنگ، آداب، رسوم، طبیعت، و بینش مرمان همین بخش از عالم آشنا شوند. دیتاها مربوط به تعداد گردشگران را می­توان از منابع زیادی بدست آورد که از جمله­ی آن می­توان به سازمان گردشگری استان و سازمان راهداری سرزمین اشاره کرد. متغیر سرمایه گذاری حساس ضریب مثبت میباشد که نشان می­دهد دارای افزایش سرمایه­گذاری تعداد گردشگران دو عصر بعد از آن ارتقاء می­یابند. استان آذربایجان غربی از گزاره استان­هایی است که هم به لحاظ تاریخی و فرهنگی و هم به لحاظ جذابیت­های طبیعی مضاعف غنی است. کلیدی امضای قرارداد در بین استانداری گلستان و سازمان حفاظت از گوشه و کنار زیست، تحقق آرزوی دیرینه مردمان استان برای بهره مندی از مزایای اقتصادی و معیشتی آن وارد فاز جدیدی شد و حساس زدن کلنگ عملیات اجرایی همین طرح در سال ۹۷ تکاپو و تقلا به جهت اجرای مصوبه دولت شروع شد. حیاتی فرض اثبات بودن سایر عامل ها به ازاییک % ارتقا در درآمد سرانه، تعداد گردشگران زمان آن‌گاه 0.0001 % افزایش می­یابند. GDP همین میهن طی زمان تحقیق از 12.3 به 14.6 % افزایش یافته و همین دستور باعث گردیده تا سهم صنعت گردشگری از کل اشتغال مرزوبوم اردن طی دوره­ی تحقیق 2.5 گردشگری طبیعی چیست % ارتقاء یابد. در آیتم تمام متغیرها از 5 % کوچکتر است، باز ضرایب آیتم نظر اهمیت 95 % اطمینان معنی­دار هستند. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از گردشگری زنجان ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن