یوسف (پیامبر) - ویکی شیعه

اصالت خانوادگی،همچنان که در ساختار شخصیّت اشخاص مؤثر است،در پذیرش مردمان نیز اثر دارد.لذا حضرت یوسف برای معرفی

توسط BASHARIATEMROOZ در 7 فروردین 1401
اصالت خانوادگی،همچنان که در ساختار شخصیّت اشخاص مؤثر است،در پذیرش مردمان نیز اثر دارد.لذا حضرت یوسف برای معرفی خود،به پدران خود که انبیای الهی هستند تکیه می کند تا نیز اصالت خانوادگیش را ارائه دهد و نیز قداست دعوت خود را. ضمن همین که در این میان، افرادی فعالیت می‌نمایند که در مقام واقعی خودشان نیستند. در این باره تفسیر میدهید؟ لذا او در مصر ماند و سایر برادران نزد پدر بازگشته جریان را برایش گفتند. سپس همگى را نزد خود خوانده احترام و اکرامشان نمود، آن‌گاه دستورشان داد تا به نزد خانواده هاى خویش بازگشته، تیشرت او را نیز کلیدی خود برده به روى پدر بیندازند تا به همین وسیله بینا شده او را مهم خود بیاورند. 2-جدّ انسان،در حکم پدر انسان می باشد و«أب»به او هم اطلاق شده است. آیا خدایان متعدّد و گوناگون خوبتر میباشد یا معبود یکتای مقتدر؟ و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کرده ام.برای ما سزاوار نمی باشد که چیزی را شریک آفریدگار قرار دهیم.این از فضل پروردگار بر ما وبر مردمان است،ولی عمده مردم قدردانی گزاری نمی Site yousef asadi کنند. آری، پروردگار این چنین به یوسف (علیهالسلام) منزلت داد، و افتاده به چاه را به جایگاه عزیزی رسانید. او وقتی که دلو را به چاه دراز کرد، هنگام خارج آوردن، یوسف ریسمان را محکم گرفت. ؛آیا از شرکایی که به جهت معبود گرفته اید کسی میباشد که بیافریند و بعد از آن آنرا برگرداند؟ ؛آیا از شرکایی که برای آفریدگار قرار داده اید کسی می باشد که به حقّ هدایت کند؟ در کتاب مدیحه ی کافی آمده میباشد که خواب دیدن سه جور است:گاهی بشارت الهی،گاهی تولید وحشت از ابلیس و گاهی خواب های بی سروته وپریشان. 4-پرسش و مقایسه،یکی از شیوه های ارشاد و هدایت است. 3-از مکان ها وزمان های حسّاس به جهت تبلیغ به کارگیری کنید. اشکالی که حساس چنان تعبیری به ذهن تداعی مینماید، همین هست که پیام اهمیت سوره یوسف که به عبارتی نشان دادن سر مشق و قهرمانی در مجاهدت با نفس برای اهل ایمان و گروندگان به قرآن میباشد، در مسلخ عصمت قربانی شده و امکان دوری از گناه را در آن شرایط، به دایره تنگ و انحصاری عصمت حواله مینماید. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد یوسف اسدی اینستا لطفا از صفحه ما بخواهید.
آخرین مطالب