پتاسیم کربنات چیست؟

بر پایه سازمان (FDA) آمریکا بی کربنات پتاسیم عموماً یک ماده امن و بیخطر است. انگور را پس از برداشت از مزرعه خو

توسط BASHARIATEMROOZ در 1 فروردین 1401
بر پایه سازمان (FDA) آمریکا بی کربنات پتاسیم عموماً یک ماده امن و بیخطر است. انگور را پس از برداشت از مزرعه خوب تمیز نموده و در محلول ۱ لیتر روغن استرالیایی حیاتی ۲.۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم در ۱۰۰ لیتر آب ( حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه مهم دقت به گونه انگور ) فرو میبرند و بعد از آن آن را بر روی رشتههای سیم مفتولی آویزان نموده تا خشک گردند . تأثیر بی کربنات پتاسیم در فرونشانی آتش نسبت به سدیم بی کربنات دوبرابر عمده میباشد. بدین خواسته اساسی ایده گرفتن از مراحل سلوی و هو به همین عاقبت رسیدیم که مطلوب ترین روش برای استحصال کربنات سدیم و پتاسیم از محلول فرآیند تبخیر و تبلور است. همین ماده بهترین ماده در شیمی خشک برای خاموش کردن آتش است. این ماده فقط دلیل خاموشکننده در طریق شیمی خشک می باشد که توسط سازمان آتشنشانی بینالمللی به جهت خاموش نمودن آتشسوزیهای حاصل از سقوط هواپیماها در فرودگاهها گزینه مضرات کربنات پتاسیم تأیید واقع شدهاست. به جهت بدن نسبتاً بی خسارت است. محلول در اتانول و استون است. در طی انجام آزمایش ها به همین سرانجام رسیدیم که آن گاه از انجام سه مرحله پروسه تبخیر و تبلور می توان کربنات سدیم و پتاسیم را به صورت دو متاع انقطاع ایجاد کرد. بی کربنات پتاسیم به ندرت بهطور طبیعی یافت میشود و سنگ معدن آن را کالیسینیت مینامند. این بدان برهان هست که بی کربنات پتاسیم همان بضاعت خمیرمایه را دارااست که جوش شیرین وجود دارد. رخ بالا یک سیستم کربنات داغ بی آلایش برای شیرین نمودن گاز را نشان می دهد. برخی از سود جویان جدیدا از کربنات پتاسیم صنعتی به جهت تهیه کشمش استعمال می کنند. بی کربنات پتاسیم به تیتر عامل فرونشانی آتش در شیمی خشک مصرف میشود. هیچ شواهدی از سرطان در انسان نبوده و هیچ تأثیرات مضر مصرف زیاد. تفاوت اصلی میان کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم در همین میباشد که مولکول کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی خویش هیچ اتم هیدروژن ندارد در حالی که مولکول بی کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی یک اتم هیدروژن پتاسیم کربنات را از کجا بخریم دارد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن