مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰

اهمیت بسط تکنولوژی ساخت و رئیس و سازماندهی در سراسر پهنهء گیتی،با سیستم گردش شدید محصولات و نقل و انتقال مردما

توسط BASHARIATEMROOZ در 15 بهمن 1400
اهمیت بسط تکنولوژی ساخت و رئیس و سازماندهی در سراسر پهنهء گیتی،با سیستم گردش شدید محصولات و نقل و انتقال مردمان و پیشرفتهای سریع در زمینهء ارتباطات،با پیشرفتهای چشمگیر در دستور دیتا پردازی(DATA PROCESSING)،با توسعه پیامهای مربوط به رسانههای خبری و غیره شبکههای ارتباطی به فراوانی در سراسر عالم پدیدار گشته و توسعه یافته است.مردم به نجو روز افزونی در زندگی روزمرهء خود اصلی فرهنگهای متنوّع دیگری رو به رو میشوند و به دنبال آن، ارزشها و بینشهای متمایز را کشف می‌نمایند و بدان وسیله دارای چهرههای متعدّد و جوامع بشری گوناگون آشنا میشوند. بدینترتیب نظیر تولید داروی جدید، دارای راهاندازی دوباره میکروب او را وادار میکنند که عمل مدنظر را انجام دهد. برای مثال اشکالی ندارد درصورتیکه به برگه اینستاگراممان نگاهی بیندازیم یا کمی بازی ویدئویی انجام بدهیم. درصورتیکه یک پنجره غیرمخرب در مغز زنده ساخت شود، ترفند های میکروسکوپ نوری برای مطالعه مغز (به عنوان مثال، میکروسکوپ دو فوتونی)، قابلیت و امکان بیشتری خواهند داشت. در صورتی که بعضی از هزاران داوطلب انسانی نیازمند به آزمایش واکسنهای ویروس کرونا میتوانستند با نسخههای دیجیتالی جایگزین شوند، واکسنهای کووید ۱۹ حتی مهم سرعت بیشتری تولید میشدند و جان انسانهای بیشتری را نجات میدادند. جوش لیزری مس در ایجاد باتری های یون لیتیوم در اکنون توسعه است، اما جذب طول موج های فروسرخ نزدیک اکثر زمان ها لیزرهای صنعتی، به وسیله مس ضعیف است. در ماه فوریه، گروهی از محققان دانشکده کالیفرنیا توانستند رویکردی خلاقانه برای خودداری از شکلگیری دندریت بر روی باتریهای لیتیوم فلز بیابند. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که فرآیندهای خلاقانه و هنری در آتی به سمت همکاری بخش اعظم انسان و ربات حرکت کند. لیزرهای سبز پرتوان جذب بیشتری در مس دارند، ولی جذب نور آبی عمده است. تکنولوژی آموزشی کلمه میباشد از، کاربرد علم علمی در حوزه یادگیری و موقعیت یادگیری به مراد بهبود اثربخشی و کارآیی درس دادن و تعلیم. خنک کننده های برودتی اکثر وقت ها به جهت خنک کردن آشکارسازهایIR و به منظور کمتر نسبت سیگنال به نویز استعمال می شوند. و تحریک رامان به مراد تصویربرداری از بدنه سلول ها، هسته های آن ها و ماتریس خارج سلولی استفاده می اخبار تکنولوژی ذک شود. ۱۵- دوربین های دارای یکسری تریلیون کادر بر ثانیه. داده های تصویری حاصل از دوربین فمتوثانیه، برای بدست آوردن تصویری حساس میزان مرغوب بودن بالا در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفتند. عمیق که شامل لایه های انباشته از کانال های عصبی تصنعی و مصنوعی است، برای ارتباط تصاویر مهم وضوح کم و زیاد رشد داده شده است. پس از آموزش، دیتا های تصویر با وضوح تحت که بوسیله میکروسکوپ گرفته شده، توسط CNN برای بهبود وضوح تصویر پردازش می شوند. در حالی که یک گوشه و کنار عایق دوجداره پر از نیتروژن مایع می تواند یک حسگر را برای مدت زمان کوتاهی خنک کند، اما کاربردهای از رویکرد بدور معمولا بر خنک کننده های برودتی مکانیکی متکی هست که خود یک منشاء تخریب سیگنال به صورت ارتعاش مکانیکی است. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت اخبار تکنولوژی آی تی.
آخرین مطالب