انتخاب دمپر به چه صورت است؟

عموما دمپرهای اتوماتیک از تیغه متقابل به کار گیری می نمایند ولی تیغه موازی مشخصات جریانی بهتری دارد. دمپر یک د

توسط BASHARIATEMROOZ در 17 فروردین 1401
عموما دمپرهای اتوماتیک از تیغه متقابل به کار گیری می نمایند ولی تیغه موازی مشخصات جریانی بهتری دارد. دمپر یک دریچه، برگه فلزی یا شیر کنترلی می باشد که وظیفه باز و بسته نمودن روزنه یا این که تهیه و تنظیم و کنترل جریان هوا در باطن کانال، هواساز (پنل داخلی)، دودکش، BOX VAV و دیگر تجهیزات مشابه را برعهده دارد. دمپرهای تنظیم کننده: این دمپرها در سیستم های تهویه که به جریان هوای در دست گرفتن شده نیاز دارند، به عمل می روند. این دمپرها کلیدی یک سیستم بازشو یار حساس تیغه مخالف هستند که امکان تهیه و تنظیم سطح تیغه های بازشو را آماده می کند. لوورهای ترکیبی دارای تیغههایی هستند که در یک مرحله از فشار استاتیکی شروع به گشوده شدن می‌نمایند و کلیدی ارتقا فشار به طور تام باز میشوند. دمپرهای دود از پخش شدن دود در سیستمهای HVAC که به جهت خاموش شدن مداد در مواقع آتشسوزی طراحی شدهاند، جلوگیری می‌کنند و تنها دو وضعیت دارند: گشوده و بسته. احتمالا برای شما هم پیش آمده باشد که زمان استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع، اتاق یا فضایی فارغ از استعمال هست البته همچنان هوای ایجاد شده در فضای فارغ از دمپر کانالی دستی به کارگیری جریان مییابد. دمپر گرد در بین کانالی نیز بصورت ساختار واحدِ گِرد به گِرد ساخته می شود و هم بصورت دمپر چهارگوش حیاتی تبدیلِ دوطرف گِرد. دمپر گرد پروانه ای را می توان در پشت انواعِ روزنه های گرد از قبیل روزنه گرد بلندگویی، دریچه گرد مشبک، روزنه گرد جت نازل تعبیه موتور دمپر کانال و به کار گیری نمود. ولی ضروری به ذکر می باشد همانگونه که در دمپر گالوانیزه ارزش دمپر تابعی از ضخامت ورق می باشد، در انواعِ آلومینیومی و استیل هم قیمت دمپر به ضخامت متعلق می باشد.
آخرین مطالب