نصب و تعمیر پکیج BOSCH

تعمیر پکیج BOSCH در طهران در نمایندگی مجاز تعمیرات پکیج BOSCH اشکال کدهای خطا

توسط مدیر سایت در 24 خرداد 1402

تعمیر پکیج BOSCH در طهران در نمایندگی مجاز تعمیرات پکیج BOSCH

اشکال کدهای خطای پکیج BOSCH
پارامتر های ارور کامفورد
a2,a3,a4,a6,a7,a8,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca,cc,dc,d4,d5,e2,e9,e8,f0,f7,fa,fb

کد غلط های کلاس 6000w
A7,ab,c1,c4,c6,c7, e2,e9,ea,f7,fa,fd,11p,dv

کد نادرست های پکیج سبک کلاسیک
a2,a3,a4,a6,a7,a8,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca, cc,dc,d4,d5,e2,e9,e8,f0,f7,fa,fb

کد اشتباه های کلاسیک سیلور
E2,e3, e4,e6,e7,e8,ea,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca,cc,dc,dd,d4,d5,ea,e9,ea,f0,f7

کد خطاهای یورو اسمارت
✔ با پر‌نور کردن دستگاه هیچ عملیاتی صورت نمی دهد، و ال ای دی دستگاه پر‌نور نمی‌شود:

 جریان برق نیست، فیورزf1,f2 سوخته میباشدپیروزی حاد میباشد.

✔ مدار گرمایشی شغل نمی نماید، اما دمای آب مصرفی مطلوب میباشد:

 جامپر میم پکیج فی مابین محور های ال اس به ال آر گشوده گردیده‌است و یا این که بخش ارتباطی در میان ترموستات اتاقی یا این که اساس ال آر خطا شد‌ه‌است، ترموستات و پیروزی کنترلی وخیم میباشد.

✔ لامپ دکمه ریست در هر چهار ثانیه یک توشه پر‌نور و بی سر و صدا می‌گردد و دومی و پنج‌مین ال ای دی از چپ 45 و 90 رتبه چشمک می‌زند:

سنسور دود در دستگاه فارغ از رشته ، پشر سوئیچ دود در دستگاه حرفه دار حاد میباشد.

✔ لامپ ریست چهار توشه در ثانیه پر‌نور می‌گردد:

 گونه های در ان تی سی گرمایش، گونه های در ان تی سی مصرفی، انواع در سنسور ان تی سی دود، گونه های در رشته انواع در پرشر سوئیچ دود یکیج BOSCH، خلل در سیم کشی، فساد کلید کد یا این که پرامتر.

✔جرم به دست آوردن مبدل:

 لامپ ریست هشت توشه در ثانیه پر‌نور میگردد، این کد آرم فساد دستگاه وجود ندارد بلکه در وقتی ظواهر می‌شود که پتاسیمتر تهیه و تنظیم دما در وضعیت مینیموم و ماکسیموم جای‌دارد.

✔ لامپ ریست هر ثانیه یک توشه خموشی می گردد:

عدم تشخیص شعله، ترموستاد حد شغل کرده، گونه های در شیر در اختیار گرفتن گاز یا این که شیر فشار گاز، گونه های در سیم کشی.


 کد خطاهای یورو لاین:
✔ لامپ دکمه ریست در هر ثانیه دوبار پر‌نور و سکوت میگردد. ال ای دی از دو‌مین، ال ای دی از سمت چپ 45 مرتبه چشمک میزند:

ترموستات حد شغل نموده است.

✔ لامپ دکمه ریست در هر ثانیه یک توشه پر‌نور و بی سروصدا می گردد و سومی ال ای دی از سمت چپ 60 جايگاه چشمک میزند:

عدم تشکیل یا این که تشخیص شعله.

✔ لامپ ریست در در هر دو ثانیه و ال ای دی چهارم از چپ 75 سکو چشمک می‌زند:

سیگنال نادرست سنسوره شعله، مشعل خموشی میباشد اما شعله شم می گردد.

✔ لامپ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی دوم و چهارم از چپ 45 و 90 جايگاه چشمک میزند:

سنسور دود در دستگاه فارغ از رشته،

افت ولتاژ ورودی در دستگاه حرفه دار: فساد موفقیت دستگاه

✔ لامپ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی سوم و پنجم از چپ 60 و 90 مرتبه چشمک میزند:

انواع در ان تی گرمایش

✔ لامپ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی سوم از چپ 90 رتبه چشمک می‌زند:

سنسور دود در دستگاه فارغ از رشته، افت ولتاژ ورودی در دستگاه حرفه دار.

✔ لامپ ریست در در هر ثانیه و ال ای دی چهارم و پنجم از چپ 75 . 90 در جه چشمک می‌زند:

گونه های در ان تی سی گرمایش

✔ لامپ پنجم 90 رتبه چشمک می‌زندارتقا دمای داخلی بیشتراز 90 رتبه:

قابلیت دارااست به جهت وخیم پمپ یا این که فساد ترموستات باشد.

کد غلط های یورو 3dsmax:
A2 ,a3, a4, a6,a7 ,a8, a9,aa, ac, ad, c1,c3, c4,c6,ac, cc, dc, d4, d5, e2,e9, ea, f3, f7, fa, fdسوال ها متداول در ارتباط با تعمیر پکیج BOSCH
آری کمپانی دیجی یاری تا شش ماه قطعات تعمیر گردیده و یک سالبرای قطعات ردوبدل گردیده پکیج شما‌را گارانتی می نماید.

چون تعمیرکاران دیجی کمک مهارت و تخصص مورد نیاز در موضوع تعمیر پکیج BOSCH را دارند و نسبت به حل ایراد و عیب یابی مهارت و علم مورد نیاز را دارا‌هستند و از تمامی مهمتر وقت شناس می باشند.

هزینه تعمیر پکیج BOSCH با دقت به نوع دستگاه و نوع ایراد و اینکه احتیاج به بده بستان قطعه می‌باشد یا این که خیر احتساب می‌گردد. برای داده ها با جزییات بیشتر می‌توانید با نمایندگی های دیجی یاری تماس بگیرید.

دیجی یاری رسان، راس تعمیرات تخصصی گونه های پکیج از قبیل تعمیر پکیج والتر ، تعمیر پکیج لامبرت ، تعمیر پکیج مرکوری و …

 

آخرین مطالب