چه کاری می توانید انجام دهید تا تیونینگ و تقویت خودرو خود را از تخریب توسط رسانه های اجتماعی نجات دهید؟

توصیه ما استعمال از شمعهای سوزنی و ایریدیوم به جای شمعهای معمولی است. اگر‌چه اصلی فنرهای بی آلایش نیز می توان

توسط BASHARIATEMROOZ در 3 آذر 1401
توصیه ما استعمال از شمعهای سوزنی و ایریدیوم به جای شمعهای معمولی است. اگر‌چه اصلی فنرهای بی آلایش نیز می توان طول اتومبیل را قلیل کرد، اما این فعالیت تجربه بدی در سواری اتومبیل به راننده میدهد. برای کاهش ارتفاع خودرو نیاز به فنرهای اینجا کلیک کنید ریس دارید. خودرو کاسته شود ، لذا به طور معمول از سیستم های تعلیق دارای ارتفاع کاهش و فنر بندی های سفت استفاده میگردد ، اما به جهت خودرویی که در مسابقات رالی شرکت می نماید دعوا متفاوت است، در مسابقات رالی هم نظیر ریس می بایست از حرکات رول ماشین کاسته شود البته در مسابقات رالی به علت ناهمواری های مسیر نمیتوان از فنر بندی اهمیت طول اندک به کار گیری کرد لذا باید از فنر بندی با ارتفاع بلند تر به کارگیری کرد. مرسدس بنز حساس دو جور نو البته تماما متفاوت، به نمایشگاه خودروی برلین در سال ۱۹۳۴ وارد شد. بتدریج تیونینگ ماشین از یک کار فردی و غیر استاندارد به یک عمل جمعی و برنامهریزی شده تبدیل شد. مثالی دیگر از تیونینگ استیج ۱ میتواند نصب فلشر MHD بر روی بیاموهای سری ۳، ۶ باشد که نوعی ریمپ توانمند بر روی DME محسوب می گردد و در توان موتور افزایش چشمگیری حاصل خواهد شد و همچنین تغییری با در صدای اگزوز بهوجود میآید. پیش از انجام تغییرات روی موتور خودروی خود اساسی ما تماس بگیرید و از مشاوره بدون پول ما در حوزه تیونینگ بیامو و دیگر ماشینهای اروپایی بهرهمند شوید. موتور چنین ماشینی بایستی عمده از ماشین های دیگر متحمل فشار شود تا به سرعت یکسانی اساسی ماشین های شبیه برسد. واضح هست هر چه وزن خودرویی بخش اعظم باشد، شتاب آن کاهش خواهد بود. هر یکسری همین فعالیت km شمار اتومبیل را به نادرست میاندازد. قلیل بودن فاصله اتومبیل اهمیت سطح زمین یکی از نشانههای همین سبک میباشد همچنین در همین سبک میتوانید سادگی در رنگ و نمای بیرونی را مشاهده کنید. شما ممکن میباشد ارزانترین خودروی داخلی را به دست ماهر تیون فعالیت سپرده و آنگاه خودرویی تحویل بگیرید که به لحاظ زیبایی ظاهری و قدرت و شتاب قویتر و خوب تر باشد. این عمل به شتابگیری خوب تر خودرو کمک فراوانی کرده و شتاب بیشتری برایتان تولید میکند. این کاغذ آخرینبار در ۲ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۵:۴۶ ویرایش شدهاست. طوری که می تواند اهمیت سرعتی در حدود 50000 به دور در دقیقه بچرخد. به کار گیری از تایرهای فیبر کربنی نیز می تواند در بهبود شتاب خورو کمک کند.
آخرین مطالب