مطمئن, این اولین بار نیست که ما دیده ایم کهکشان جوانه زندگی می کنند اما این اولین بار است که ما شاهد TWS جوانه از همه زاویه, و پاسخ به یک سوال ما شده است درخواست خود را برای برخی از زمان در حال حاضر. چگونه آنها در یک سال بدون افتادن با توجه به زمان طراحی ؟

Leaked renders
Leaked renders

به بیرون درز کدها

تصاویر جدید ما یک “نگاه از درون” آشکار کوچک wingtips در یک طرف باقلا. این به این معنی است که بلندگو نیست رو گوش به طور مستقیم و به جای آن استوار در گوش بينا. این wingtips باید حفظ لوبیا از سقوط. علاوه بر این, ما را به دیدن عارف سیاه و برنز رنگ جوانه ها زندگی می کنند.

منبع