کنکور wikipedia tagged posts

نکاتی که در برنامه ریزی کنکور انسانی باید رعایت کنید

زمان برای هر درس دومین مزیت تهیه یک برنامه ریزی کنکور 1400 و 1401 کلیک این است که تمام ساعاتی که شما به عنوان یک درس مفید برای یادگیری دروس مختلف نیاز دارید ، به یک باره به شما ارائه می شود. به این ترتیب ، به غیر از روزهای هفته و ماه ، چند صد ساعت وقت دارید تا آماده شوید. در خلاصه نهایی ، می توانید با یک عدد سه رقمی یا حتی یک عدد چهار رقمی مواجه شوید. 650 ساعت مفید ، 750 ساعت یا حتی هزار ساعت مفید اختصاص داده شده به یادگیری ، شما را یک دونده نفس گیر آماده برای این ماراتن می کند. ساعاتی که معمولاً به ماه و روز تقسیم می شوند و با تقسیم این امر سهم هر روز مشخص می شود...

Read More