کتاب الکترونیکی رژیم سم زدایی tagged posts

کتاب الکترونیکی

درباره روند شکل گیری باشگاه های باشگاهی توضیح می دهد: جام باشگاه های کلوپ یکی از پروژه هایی است که کتاب الکترونیکی عملا کودکان و نوجوانان را درگیر می کند. در این طرح تیم توسط مربی ای اداره می شود که نام او تسهیل کننده است. مجری ابتدا مهارت های ویژه ای را برای آموزش کودکان و نوجوانان در سمینار کتاب الکترونیکی کسب می کند ، سپس اعضا را در سیستم ثبت می کند ، با آنها کتاب تبادل می کند و بنابراین باشگاه را شناسایی می کند.

وی می افزاید: ماهیت حضور آنها علاوه بر مشاوره و پی ب...

Read More