مدل دیگر پکینگ برج خنک کننده نوع فیلمی است

حرفه برج خنککننده ، نظیر سایر فنهای صنعتی به دو مدل سانتریفوژ و محوری تقسیم می گردند ، که فن محوری یک عدد از پ

توسط BASHARIATEMROOZ در 27 فروردین 1401
حرفه برج خنککننده ، نظیر سایر فنهای صنعتی به دو مدل سانتریفوژ و محوری تقسیم می گردند ، که فن محوری یک عدد از پرکاربردترین انواع پروانه ها در برج های خنک کننده های دایره ایو مکعبی محسوب می گردد. به جهت کارگزاشتن بی تردید از تکنسین های ماهر و متخصص یاری بگیرید. همین راهکار علی الخصوص برای درایو های سرعت متغیر در رشته ها دوچندان مؤثر است. جریان آب اغلب در یک سمت از برج تحت می رود و یا این که یک برج ممکن هست نسبت به برج های همسایه جریان بیشتری داشته باشد. به همین دلیل نگهدای از همین برجها آسان­تر و قلیل هزینهتر است. این محبوبیت و کارآمدی برج های خنک کننده ولی بی عامل نبوده و مزایای همین دستگاه آنچنان گسترده میباشد که در بیش از 96% از صنایع سبک، نصفه سبک و سنگین عالم از برج خنک کننده استعمال می شود. 4. آب به استدلال ارتفاع مضاعف ریزش خوب تر و بیشتر خنک کاری می گردد. 3. ضخامت ورق: ضخامت ورق عمده در پکینگ کولینگ تاور PVC انتخاب کننده است. دست کم دمای تنظیمی به جهت آب خروجی از برج می بایست ۵ جايگاه ی فارنهایت و بیشتر از دمای مرطوب مخزن در گوشه و کنار باشد ( اصلی اعتنا به طراحی آن قابل تهیه می باشد ). درصورتیکه سیستم کنترل دیجیتال مستقیم ( DDC ) حساس سنسور دمای مرطوب مخزن باشد می تواند این تنظیمات را به صورت اتوماتیک اعمال کند. این محفظه شوریده و ناهنجار بایستی برای دستیابی به کارایی مطلوب مرتبا بررسی و حفظ شود. انرژی حرارتی دفع شده در برج خنککننده به گوشه و کنار اطراف منجر سرد شدن سیال خنک کاری می گردد و از همین جهت برج خنککن را نوعی سردکن صنعتی نیز قلمداد میکنند. انباشته شدن رسوبات مانع انتقال حرارت از آب به هوا می شود و از میزان اثر بخشی پکینگ ها می کاهد. در ضمن در اثر برخورد آب اهمیت هوا، بخشی از آب بخار شده و به یار هوا از بالای برج خارج می شود. تصفیه آب به طور مؤثر می تواند باکتری های مضر و پوسته هارا حذف و رسوب ها ، جامدات و خوردگی را کنترل کند. پخش یا زیرآب زنی ( بخش کوچکی از آب در اکنون گردش مجدد که به جهت حذف مواد نامحلول به سمت تخلیه جریان پیدا می کند ) به تنهایی به جهت در اختیار گرفتن رسوب و خوردگی مناسب نیست و تأثیری بر کنترل آلاینده های بیولوژیکی ندارد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از سیکل تغلیظ در برج خنک کننده ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
نظرات کاربرن