کشور عمان برای زندگی (امنیت و آزادی در عمان) – پارسی کانادا

سرزمین عمان مانند کشورهای مجاور خویش دسترسی مشخصی به منابع نفتی دارد و این مملکت روزانه حدود ۹۷۰.۹ هزار بشکه نفت را در پایان دسامبر ۲۰۱۹ ثبت کرده است؛ در حالیکه در مدت شبیه سال ۲۰۱۸، برابر حیاتی ۹۷۸.۴ بشکه بوده است. مرزو بوم عمان مرزو بوم پادشاهی بزرگی می باشد که در بخش اعظمی از نقاط آن فن کوه های پهناور و کوه های دوچندان گوناگونی چشم می شود که ملازم حیاتی دشت ها و جلگه ها مناطق جالب بسیار لطف را به میهمانان خود ارائه می کند. سفر به عمان از طرز تحصیل، سبب ساز به اقامت دایم این میهن نمی شود، ولی می توانند مانند یک سکوی پرتاب خوب، عمل کند. لازم به ذکر است، اگر یک تبعه خارجی اهمیت یک مرد عمانی ازدواج کند، زیر وضعیت خاصی، می تواند پاسپورت عمان را دریافت کند، ولی چنانچه یک تبعه خارجی اهمیت یک زن عمانی ازدواج کند، تنها می تواند اقامت دایم عمان را اخذ کند و پاسپورت عمانی به او تعلق نمی گیرد. دستکم مدارک ضروری برای دریافت پذیرش از دانشگاههای عمان، عبارتند از: مدارک شناسایی، نهایی مدارک تحصیلی به همپا کوچک نمرات آنها، فرم تکمیل شده خواهش پذیرش کالج آیتم نظر، انگیزه نامه، توصیه طومار اساتید جمهوری اسلامی ایران و همچنین نامه تاییدیه استاد راهنما در دانش کده عمانی برای مقطع دکتری. به ویژه همین که در این مقطع آنها در عراق دارای مشکلات اقتصادی مواجه بودند و از طرفی دولت فاطمی مصر در پی تغییر‌و تحول مسیر تجاری از خلیج فارس به دریای سرخ بود. او‌لین کالج همین مرزو بوم در سال 1980 افتتاح شد. اقتصاد این میهن نسبت به سرزمین های مجاور ی عربی کمتر از نفت و گاز بوده میباشد و به جای آن از صادرات بعضا از محصولات کشاورزی همانند خرما و صنایع شیلات و ماهی در اقتصادشان به کارگیری کرده اند همچنین صنعت گردشگری نقش لبریز رنگی در اقتصاد این مرزوبوم ایفا کرده است. در همین سالها «سلطان سعید در بین تیمور» بر هتل در صلاله عمان عمان حکمرانی میکرد. سپاه پاد شاه مهم حصول این موفقیت به بغداد بازگشت ولی به محض خروج آنها، مردمان عمان که از ابن وجیه و جانشین وی ناراضی بودند عصیان کردند و اهمیت خارج راندن نافع، از قرمطیان هجر که مدام به عمان چشم دوخته بودند کمک خواستند.