کتاب فن بیان و سخنوری؛ تکنیکهایی برای یک سخنرانی گیرا

ولی می بایست اعتنا داشته باشید که تنها در مواقع لزوم از حرکات دست و تن خویش استعمال کنید. ولی چنانچه بتوانید در این مواقع صرفا مکث نمایید ابلاغ بهتری خواهید داشت. ولی چنانچه مخاطب شما افرادی جوان هستند میتوانید به اصطلاح، خودمانیتر سخن کنید البته نباید در صحبتهای خود از اصطلاحاتی که عامیانه و به اصطلاح کوچه بازاری هستند استعمال کنید. اما سخنران شدن تنها کاربرد این مهارتهای کلامی نمی باشد و مهمترین علت یادگیری این مهارت بهبود روابط در زندگی فردی و کاری است. کسانی که آرام سخن می کنند رفتاری مطیعانه را به تصویر می کشند و همین اخلاق برای یک سخنران چندان خوشایند نیست. کسانی که تکنیک های فن ابلاغ را به مهربانی می دانند، به جای سخن های طولانی مدت و خسته کننده، اثر گذار و مختصر سخن می کنند. گاها در نشست ها و جلسات به افرادی که صدای خوب، جذاب وتن صدای مطلوب دارا هستند توجه بیشتری می کنند. به جهت این که حرفه بیان کار کشته داشته باشیم، واجب است که ابتدا به عواملی بپردازیم که سبب میگردد تا ما فن بیان توانمند نداشته باشیم، توجه کنیم و آن‌ها را از در بین ببریم. به جای این که حجم صدا عمده شود، خوب تر می باشد که واضحتر و رساتر شود. گاهی تایم ها صحبت گفتن غیرمستقیم در گزینه یک بحث به مراتب خوبتر از رک و راست سخن فن ابلاغ اونجلین مچلین کردن است. در آیتم گویش تن صحبت کردیم و گفتیم که این تکنیک در جلب دقت بخش اعظم مخاطب تأثیر به سزایی دارد. ممکن میباشد یک بار نکته ها را ابلاغ نمایید و خیال کنید مخاطب دارای همان یک بار، مطلب مورد لحاظ شما را فهم میکند؛ ولی همیشه نیز اینطور وجود ندارد و خوب تر هست در هر فرصتی که به دست میآورید، نکات دارای را مطرح کنید. نکته ها حیاتی صحبت خود را تکرار کنید. پس مراقب تعادل در همین موضوع باشید، اگر تا همین نصیب همه نکات فن بیان و مهارتهای کلامی را آموختهاید به شما تهنیت میگوییم چرا که نسبتاً کلیدی ۹۰ % مهارت کلامی و فن بیان آشنا شدهاید.