ژنیکوماستی کاذب چه علائمی دارد ؟

به جهت حصول بهترین سرانجام جراحی، تعیین جراح مطلوب بسیار دارای دارد. داشتن اندامی مشابه اشخاص خواجه احتمال تومورهایی که هورمون های زنانه ترشح می نمایند را مطرح می سازد، در چنین مواقعی به جهت هورمون های تستوسترون ; استرادیول و دی هیدرو اپی آندروسترون مناسب می باشد. ناگفته نماند برای انجام جراحی ژنیکوماستی از بی حسی موضعی به کار گیری می شود. در بسیاری از مطالعات که در آیتم مردان در گیر به ژنیکوماستی انجام شده است درایا مقایسه دارای بقیه مردان، ارتقا خطر سرطان پستان تماشا نشده است. بنابراین در تمامی بیماران در گیر به ژنیکوماستی (به غیر از سندرم کلاین فلتر)، بدون نگرانی از خطر سرطان پستان، انجام درمان جراحی (با تکنیک های مختلف لیپوساکشن اساسی یا بدون برش جراحی) معقول و منطقی می باشدولی بایستی زیبائی را در نظر گرفت و گهگاه در موردها شدید و بزرگی شدید پستان جراحی ارجح هست . کلام نمودن اصلی مردان دچار به ژنیکوماستی که ذیل معالجه قرارگرفتهاند، میتواند کمک مفیدی برای شما باشد، شما اساسی حالت درمان و روش آن آشنا خواهید شد. ماستکتومی که نوعی جراحی برای برداشتن بافت غده سینه است. ژنیکوماستی در مقطع بلوغ به طور معمول حساس بالا رفتن سن و گذراندن دوران بلوغ بهبود می یابد و تراز هورمون ها که به وضعیت طبیعی گشوده گردد، این گزینه معالجه می شود. اغلب موارد به ژنیکوماستی خود به خویش سوای معالجه بهبود مییابد. اعتنا داشته باشید که اولین خط معالجه جهت بهبود ژنیکوماستی کاذب ، کاهش وزن و کاهش چربی ژنیکوماستی اقایان اضافی تن است. اگر مقدار تستوسترون یک انسان در مقایسه دارای استروژن به ویژه پایین باشد ، یا این که در صورتی که کار مازاد استروژن نسبت به تستوسترون وجود داشته باشد ، ممکن میباشد پستان های بزرگتر در مردان ظاهر شود. ناهنجاری های نوک پستان یا این که وجود ترشح از آن بافت غددی یا این که پارانشیمال به رخ بافت پستان اصلی قوام لاستیکی که متحرک بوده و از منطقه ذیل هاله به اطراف گسترش می یابد و هاله در مرکز آن قرار دارد. بافت غددی مستقیما محدود به حوزه‌ تحت نوک و هاله بوده و به طور معمول به صورت جمع جدا از هم قابل لمس نیست. سینه (پستان) نیز زنان و هم مردان هر دو اهمیت غدد هستند، ولی غدد پستانی در مردان قابل دقت نیست. میزان رویش بیماری در هر دو پستان می تواند متفاوت باشد و لزوما یکسان نمی باشد . در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ژنیکوماستی غدد لنفاوی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.