پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

بدلیل کارگزاشتن فیلتر هپا درون آن بعدها آن یکسری سانتی متر از پلنیوم باکس بزرگتر است. فیلتر باکس نیز نوعی پلنیوم باکس می باشد اساسی این تفاوت که داخل آن یک فیلتر سری F یا این که هپا حیاتی راندمان مختلف بر حسب کاربری و کلاس بندی فضای تمیز تعبیه می شود. در برخی از حالتها پلانیوم باکس و دریچه هوا به شکل واحد ساخته شده تا از بروز مشکلات نظیر: هارمونی رنگ، تفاوت متاع و کیفیت قطعات در طراحی ساختمان خودداری شود. طول، عرض و طول پلنیوم باکس بههمراه اندازه دریچهها در همین قطعه از سیستم هوارسانی متغیر بوده و در رخ نیاز می توان از آن در طراحی گوشه و کنار داخلی ساختمان نیز یاری گرفت. استعمال از لولههای خرطومی یا این که فلکسی در بعد ها یگانه جهت انتقال جریان هوا به پلانیوم باکس و پخش مطبوع و یکدست جریان هوا در بخشهای مختلف واحد ساختمانی مستمند طراحی یگانه خواهد فروش پلنیوم باکس بود. جریان هوا از طرز لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و آن گاه از انجام فعالیت یکنواختی به وسیله انواع روزنه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را سبب خواهد شد. پلانیوم باکس اساسی ساختار مختص خویش موجب گردش جریان هوا بهصورت مطبوع شده و در رخ خوش-سلیقگی معمار امکان ارتقا هارمونی و زیبایی به ساختمان را خواهد داشت. جعبه پلنوم جریان مداوم به دیفیوزر را تضمین می کند و جعبه های پلنوم مجهز به میراگر قابلیت تنظیم پخش کننده را در تراز فردی ساخت می کنند. دریچه های اسلوت در اکثر اوقات مورد ها به یار یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب کارگزاری می شوند، شیوه نصب آنها به مدل ای است که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. به طور نمونه در یک اتاق تمیز اهمیت کلاس بندی 100.000 می توان از پلنیوم باکس اصلی روزنه شمسی یا گردابی استعمال کرد چون در این کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از شتاب از مهم چندانی برخوردار نیست. ۴- امکان تعبیه ی کناره ی خم دار در نصیب دهانه ی خروجی هوا، که سبب ساز اتصال روزنه هوا به وسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. اضطراری به یادآوری می باشد که کل مدلهای بالا در ابعاد، ضخامت و محصول آلیاژ طبق پیشنهاد خریدار قابل تولید خواهد بود. باکس توزیع هوا در دو آلیاژ گالوانیزه و آلومینیوم بر پایه نیاز و توصیه خرید کننده به قطر 0.5 میلیمتر ساخته خواهد شد. پلنیوم ها اصلی اعتنا به نیاز محیط در دو جور گالوانیزه و یا این که آلومینیومی ساخته می شوند. در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر اساسی محصول گالوانیزه به کارگیری می شود.