پروتز فک و چانه

اگر روزی اساسی نگاه به نیمرخ شکل خود متوجه عقب بودن برجستگی زنخدان خود شدید و یا این که احساس کردید که حجم این برجستگی کم است، میتوانید خود را بهعنوان کاندیدی مطلوب برای پروتز زنخدان قلمداد کنید. در حالتی‌که تصمیم جراح جهت قرار دهی ایمپلنت ، بر این باشد که در زیر زنخدان بیمار برش ساخت نماید باید از پاک کننده های آنتی باکتریال رخ استعمال کند. به جهت ست کاملی از پروتزها، آن‌ها محل اتصال و همچنین خوب تمیز کردن آنان را تحلیل می نمایند و اهمیت ارزیابی، مشخص و معلوم مینمایند که پروتزها چه میزان دیگر عمر میکنند. بهعلاوه، وضعیت فک و دهن که در معرض سایش روزمره هستند را نیز معین میکنند. از فی مابین بردن کلیه جرمها و باکتریهایی که بر روی پروتز توده می گردند بهعلاوه هر ماده چسبنده دندانپزشکی که ممکن است استعمال شده باشد، با است. همانطور که درمان سرطان یا تروما (حتی آن‌گاه از جراحی ترمیمی) عاقبت گرفت، ممکن است چندین دندان ها از میان بروند یا مسافت ای فی مابین بافت ها بیفتد. بله. پروتز چانه ثابت شده است که روشی ایمن و ناچیز خطر است. عمل زیبایی زنخدان به دو شیوه منتوپلاستی (mentoplasty) و ژنیوپلاستی (genioplasty) که به آن جنیوپلاستی هم می گویند انجام می شود، این جراحی به توصیه دکتر معالج می تواند یار اساسی لیفت زنخدان حساس تزریق فیلر یا لیفت گردن و غبغب انجام پروتز فک پزشک جعفری پور شود. هر جسم خارجی که به بدن ما وارد شود، ما را در معرض خطر عفونت قرار میدهد. همانند هر فعالیت جراحی، خطر ابتلا به عفونت قابلیت و امکان پذیر است. آیا امکان به هوش امدن درحین کار وجود دارد؟ آیا هر دسته از کار افتادگی وجود دارد؟ 3. استفادهکنندگان از پروتز نباید آن را در شب در دهان خود نگه دارند، مگر این که دلایل خاصی به جهت این فعالیت داشته باشند. به دنبال این طریق ، برای جلوگیری از تورم و به حداقل رساندن کبودی ،پانسمانی درچانه ی خویش مشاهده خواهید کرد. محلولهای تمیزکننده پروتز صرفا می بایست در بیرون از دهن استعمال شوند و بایستی بهدقت از دستورالعملهای تولیدکننده پیروی کرد. اما در شکل استعمال از بخیه های خارج از دهن به جهت عمل جراحی لازم می باشد این بخیه ها پس از مدت زمانه تقریباً شبیه به وسیله دکتر معالج کشیده شوند. از ژل های مناسب و مرغوب در بازار به کارگیری نمایید. ویتامین ها، مکمل ها و داروهای ضد التهاب استفاده نشود.