هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده می بایست

توسط BASHARIATEMROOZ در 10 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده می بایست اهمیت دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست دارای دقت به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء شتاب و توان خودرو گزینه به کارگیری قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید همین گزینه یک عدد از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن حادثه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه حیاتی طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار مشقت بار و مستضعف به دانش منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که بها ماشین بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای مختلفی در اتومبیل نیز میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و ساخت این قطعه حیاتی دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما بایستی برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می‌شوند و پروسهی انجام همین اتفاق با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب