علائم خرابی پیستون خودرو

این فشار به طور معمول به الاستیسیته مواد سازنده رینگ پیستون، فاصله ازاد رینگ پیستون و تعامل اصلی گازهای احتراق بستگی دارد. رینگ پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری فی مابین جداره سیلندر و سطح جانبی رینگ برقرار کنند تا عایق بندی به شیوه قابل قبولی انجام گیرد. به طور معمول، هر چه فاصله آزاد رینگ پیستون اکثر باشد نیروی بیشتری توسط حلقه پیستون در حالت متراکم به جداره سیلندر وارد می­شود. به جهت هر پیستون از هر دو مدل رینگ به کارگیری میشود، اما تعداد آن ها اهمیت اعتنا به گونه موتور و حالت آن تغییر میکند. پیستون رخ دست نخورده واژه (Piston) میباشد که از گویش انگلیسی به لهجه ما وارد شده میباشد و به یکی از از قطعات پیستون زدن چیست موتور اطلاق میشود. رینگ این قطعه کناره اریب رینگی است که مرحله مماس آن زاویه ای نسبتاً 1 درجه ای داشته پیوستن ب عربی باشد. حلقه وایپر ضخامت یکنواختی از لایه روغن را به جهت روانکاری سطح مماس رینگ فشاری ایجاد می­کند. کالا پیستون را آلیاژی از آلومینیوم در نظر گرفته و کلیدی به کار گیری از المانهای ساختاری-حرارتی و اعمال وضعیت مرزی بدست امده ، توزیع دما و همینطور تنشهای حرارتی تولید شده روی پیستون ، در به دور موتورهای ذکر شده بررسی شده اند ، نتیجه های نشان دادند بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی روی نشیمنگاه پین رخ می دهد. وقتی موتور واضح می باشد پیستون و رینگ ها بر روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که همین فاصله را لبریز کرده می باشد . لطفا در هنگام پاسخ دادن به پرسش ها از به کارگیری الفاظ و جملاتی تحقیرآمیز که سبب ساز دلسردی عضو سوال کننده شود خودداری کنید. کارگزاشتن رینگ روغنی در جهت نادرست زاویه پخی (رو به رینگ فشاری) می­تواند سبب بالا رفتن مصرف روغن شود. گیر کردن تمام عیار پیستون در باطن سیلندر اکثر به همین علت حادثه می افتد که سرعت انبساط پیستون پر سرعت تر از انبساط سیلندر است و این دستور سبب ساز می شود که لقی بین پیستون و سیلندر کاهش پیدا کند . از مزایای آلومینیوم می قدرت به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در برعلیه آلومینیوم حساس معایبی چون بها بالا و انبساط زیاد است . عمده رینگ های وایپر موتورهای Briggs & Stratton کلیدی کناره پخ می­باشند. تمام حلقه های پیستون به عمل رفته در موتورهای Briggs & Stratton از کالا فولاد چدن می­باشند. ولی با اضافه کردن یه خرده سیلیکون به آلومینیوم، این انبساط در اثر حرارت به مقدار چشمگیری کاهش می یابد.