شبکه خصوصی ( بک لینک pbn ) به صور امن داشته باشیم

شبکه محرمانه ( بک لینک و پیوند pbn ) به صور امن داشته باشیم
اگر شما یک ماشین کرایه ای بازاریابی می‌باشید , به احتمال مضاعف به گونه ( iii ) خواهید رسید , یعنی شما تعدادی مشتری دارید که دارنده وبسایت های مبلغی در کارگاه های متفاوت میباشند و میخواهید بک لینک pbn ساخت نمایید تا تمام وب سایت های مشتری شما جايگاه بندی شود .

شایسته ترین راه و روش برای ساخت Master Networks برای کارخانه های تراز بالا که مشتریان خویش را انگیزه قرار می دهید , مطلوب است . برای مثال , همان طور که در تصویر تحت نشان داده شده‌است , میتوانید تمام وبسایت های خویش را که انگیزه از سالمی و تناسب اندام می‌باشند را در یک ( شبکه مستر بهداشت و تناسب اندام ( قرار دهید و به همین ترتیب میتوانید تمامی وبسایت های طاقچه فناوری را در ( شبکه معلم فناوری ( قرار دهید . بک لینک pbn آن گاه میتوانید از هرمورد از این شبکه های با اهمیت به مشتری های فردی خویش لینک و پیوند دهید .

معماری توسعه یافته PBN با شبکه های مستر

یک مشتری همگانی میتواند از هر دو این شبکه حساس از تارنما ها لینک و پیوند برقرار نماید , در حالی که مشتری های مختص طاقچه از روش شبکه های Master یگانه لینک برقرار می نمایند .

دو مزیت اساسی ساخت شبکه های Master موجود است –

( 1 ) شبکه های فوق لیسانس شمارا از یکدیگر مراقبت می نماید . در‌صورتی‌که یک شبکه فوق لیسانس واحد در یک بررسی دستی پیدا شود , دیگر شبکه زیر تأثیر قرار نمی گیرد .

( 2 ) شما میتوانید پیوندها در بین بعضی از شبکه ها در هر کجا که برای سایت های مشتری قابل به کارگیری باشد , که در یک مکان مختص نیستند و یا این که در تعدادی طاقچه می باشند , به اشتراک بگذارید .

برای پیوند های تغذیه قطره ای به وب سایت های پول خویش طرح ریزی فرمائید
سوالی که غالباً از مشتری میگیریم این است : ( چه وقتی می بایست بک لینک pbn از وبسایت PBN نو تولید شده به وب سایت پول خویش لینک و پیوند دهم ( .

جواب این است – صرفا زمانی ارگانیک است که‌این عمل را انجام دهیم . این بدان مضمون‌ است که در حالتی که شما یک تارنما پول تازه دارید که هیچ پیوندی از راههای دیگر نظیر ارسال پیام یا این که میهمان ارسال نکرده است , هنوز نمی‌خواهید لینک و پیوند های PBN را به‌این وب سایت ارسال فرمائید .

پیوندهای PBN شما شایسته ترین پیوندهایی میباشند که وبسایت مبلغی شما چه بسا به آن دست مییابد – عامل این فرمان این است که شما کاملاً بر روی نوشته لنگر در دست گرفتن می‌کنید بک لینک pbn و برابری را که لینک PBN از آن عبور می نماید , در دست گرفتن میکنید . به این ترتیب ما سفارش می‌کنیم از لینک و پیوند های PBN دوچندان استراتژیک به کارگیری نمایید .

در‌صورتی‌که وب سایت پول شما از پیشین از یک‌سری مبداء بک پیوند استعمال نموده است و نوشته لنگر نتایج از این پیوند ها متنوع است , این شایسته ترین زمان برای ارسال شیر پیوندهای PBN با متن ها لنگر منحصر به وبسایت پول شما است . برهان این که میخواهید مطمئن گردید که وب سایت مبلغی قبلاً پیوندهای بک لینک pbn برگشتی دارااست به‌این صورت است که زمانی پیوندهای PBN خویش را با متن‌ها یگانه لنگر تغذیه میکنید , چگالی نوشته لنگر آن لغات به صورت غیرطبیعی بسیار نمیشود .

درصد نوشته لنگر مورد دقت است

در صورتی‌که وابسته به تارنما فوق بودید و می خواستید برای ( خرید بیت کوین ( سکو بندی فرمائید , افزودن پیوندهای بیشتر با این نوشته لنگر خیلی عالی برای شما عمل نخواهد کرد , چون 16 . 67 % کاملاً دوچندان است . خوب تر است شما چشم به راه بمانید و پیوندهای دیگری را طولانی تر فرمائید , که‌این درصد کاهش می‌یابد و آنگاه پیوندهای PBN خویش را بیشتر می‌کنید

شما همینطور می‌خواهید پیوندهای PBN خویش را با تمام لینکهای دیگر در شبکه خویش ترکیب نمایید تا بتوانید از هر بررسی دستی که تارنما شما طی می نماید عبور فرمایید .

بیشتراز حد بخش اعظمی از دارندگان PBN برای این طرح ریزی نمی‌کنند . آن ها پیوندهای PBN را طولانی تر می نمایند و بعد از آن دعا می نمایند که بک لینک pbn وبسایت های پول خویش را از روش بررسی پیوند دستی انجام ندهند . هنگامی گرفتار میگردند , PBN ها را قسم می خورند و از پس خیر و خوبی بر می خورند!

دعا نمائید , دعا فرمائید , دعا فرمائید – بوم – مجازات می‌شوید

برای مدیر کارآمد برنامه ها را طرح ریزی نمایید
همانگونه که

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>