راه حل های تخصصی در مورد طلاق از طرف مرد

به صورت کلی درخواست طلاق هم می تواند از سوی مرد باشد و هم می تواند از طرف زن باشد. هرکدام از زوجین می‌توانند، با مراجعه نمودن به دادگاه و گرفتن گواهی عدم سازش یا طلاق، از یک دیگر‌طلاق بگیرند. البته طلاق از طرف مرد مستلزم این است که زوج تمامی حقوق و مطالبات زن را پرداخت کرده و در در جلسه های داوری و مشاوره شرکت کند.

در قوانین حقوقی کشور ایران، به جز طلاق به صورت توافقی و طلاق از طرف زن، درخواست طلاق از طرف مرد نیز وجود دارد. بر اساس قوانین حقوقی سابق، مردان می توانستند در هر زمانی که بخواهند همسر خود را طلاق بدهند و زن نیز نمی توانست به هیچ صورتی مخالفت خود را اعلام کند. اما در حال حاضر این قوانین و مقررات تا حد بسیار زیادی تغییر کرده است.

در قوانین حقوقی جدید به خاطر این که بدون محدودیت بودن و یک جانبه بودن طلاق از طرف مرد سبب اختلال و بروز آشفتگی در نظم جامعه می شد،  شرایطی جهت طلاق از سوی زوج در نظر گرفته شد. این امر سبب این شد که مرد قبل از طلاق همسر خود باید یک سری مراحل را طی کند تا اجازه داشته باشد همسر خود را طلاق دهد. ما در این مقاله در مورد درخواست طلاق از طرف مرد توضیحاتی بیشتری  را شرح داده و مراحل این کار را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

طلاق از طرف مرد چیست؟

طبق قوانین مدنی سابق، مرد قادر بود در هر وقتی که مایل باشد زوجه خود را طلاق بدهد. این قانون یک عمل کاملا یک جانبه بود و از سوی مرد پیش بینی می گشت. مرد می توانست بدون ارائه هیچ گونه مدرک و دلیلی به دفاتر ثبت طلاق رسمی مراجعه کرده و با آوردن دو مرد عادل به عنوان شاهد و پرداخت کامل مهریه زن، نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند. در چنین شرایطی زن هیچ نقشی نداشت و نمی توانست در این موضوع دخالت و یا مخالفتی داشته باشد.

وجود این قانون حقوقی در کشور سبب سوء استفاده بعضی از مردان شد. علاوه بر این همه ما می دانیم که اکثر طلاق ها از روی عصبانیت و لج انجام می شد و پس از گذشت مدت زمانی ممکن بود رجوع طلاق رخ دهد. وجود چنین شرایطی سبب ایجاد بی نظمی و شلوغی در دفاتر ازدواج و طلاق و هم چنین هرج مرج در جامعه می شد.

برای جلوگیری از تمامی این بی نظمی ها و اتفاقات، قانون ماده ۱۳۳ تصویب شد. بر اساس این قانون در طلاق از طرف مرد ، مرد می تواند با رعایت نمودن مقرر شده د قانون ۱۳۳ با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در این قانون مراحل طلاق از طرف زوج پیش بینی شده و مرد موظف به انجام تمامی این مراحل می باشد.

مراحل طلاق از طرف مرد

همان طور که در ابتدای متن ذکر شد، قبل از آمدن قانون ۱۳۳ مدنی، مرد ها می توانستند هر زمان که اراده کنند زوجه خود را طلاق بدهند. اما بر اساس قانون جدید یعنی قانون ماده ۱۳۳، زوج باید در ابتدا برای طلاق همسر خود مراحل زیر را طی کند:

  1. دادخواست صادر نمودن عدم امکان سازش

اولین قدم جهت طلاق از طرف زوج این است که مرد به یکی از دفترهای خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست صدور گواهی عدم سازش را تنظیم کرده و آن را به دادگاه خانواده بفرستد.

  1. ارجاع داوری

سپس دادگاه زوجین را به جهت داوری ارجاع خواهد داد. زن و مرد وظیفه دارند یک فرد متاهل و واجد شرایط را که از نزدیکان است به عنوان داور معرفی نمایند.

  1. پرداخت حق و حقوق زن

در صورتی که طلاق از سوی مرد باشد، زوج مکلف می باشد که تمامی حق و حقوق زن از جمله مهریه، نفقه و اجرت مثل را به صورت کامل به زن پرداخت نماید.

  1. دریافت نمودن گواهی عدم سازش از طرف دادگاه

در شرایطی که دادگاه تشخیص دهد که امکان ادامه زندگی برای زوجین به هیچ وجه وجود ندارد، گواهی عدم سازش را صادر خواهد کرد.

  1. مراجعه نمودن به دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق

و در آخر زن و مرد با داشتن گواهی عدم سازش باید به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق منطقه خود مراجعه کنند، تا صیغه عقد میان آن ها جاری شود.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از سوی مرد در دوران عقد تفاوت چندانی با طلاق از سوی زوج پس از شروع زندگی ندارد. مرد هر زمانی که بخواهد می تواند با داشتن شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه به یک دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم سازش را برای دادگاه ارسال نماید. سپس می تواند بعد از دریافت گواهی مذکور به دفتر رسمی طلاق رفته و همسر خود را طلاق بدهد.

تنها تفاوتی که وجود دارد، در پرداخت مهریه است. در صورتی که زوجه هنوز باکره باشد نصف مهریه مشخص شده به او تعلق خواهد گرفت.