راهنمای خرید و انتخاب شیربرقی

در این شیر پس از اتصال الکتریسیته به بوبین یک نیروی مغناطیسی ایجاد میگردد که بر بر خلاف گونه گذشته ، این توشه بوبین هسته یا پیستون را از درون خویش دفع می نماید و پیستون بواسطه نیروی ایجاد شده فنر را فشرده می نماید و منجر بسته شدن مسیر عبور میگردد. از آنجا که همین شیر ها اصلی انواع و اقسام مختلف نظیر شیر برقی آب ۲۲۰ ولت یا شیر برقی آب ۲/۱ یا شیر برقی آب ایرانی از منش به دور کنترل می شوند، در صورت فاصله فراوان همین شیر ها اساسی مقصد، میزان باز و بسته نمودن آن را از دوران ی ۰ تا ۱۰۰ دارای فرستادن فرمان الکتریکی گزینش می کند. انحصار فشار: محل قرار گیری این مدل شیر آن‌گاه از کمپرسور میباشد و منجر می شود تا فشارهای محل ورود ها را اهمیت ایجاد محدودیت هایی برای این ورودی ها تحمل کند. احتمال دارد شما نیز یک عدد از مشتریان الو صنعت در خرید کردن شیر برقی پنوماتیک باشید. به جهت گزینش سایز بهینه، بایستی شدت جریان را بدانید تا قادر باشید فاکتور جریان (kv) را مشخص و معلوم کنید. انتخاب شده یا این که جریان را از یک پورت به پورت دیگر ساماندهی کنید. این شیرها به مهندسان همین قابلیت و امکان را می دهند که به طور مستقل و از خط مش به دور جریان سیال داخل یک سیستم را کنترل کنند. شیر های برقی آب برای انقطاع و وصل کردن جریان های آبی و دیگر سیال ها در طول خطوط لوله های دارای و فرعی به کار گرفته می شوند. از همین شیر برای انقطاع و وصل جریان، مه پاشی، مخلوط دو جریان و… براین اساس چنانچه از گونه شیری که برای سیستم پنوماتیک خویش نیاز دارید اطمینان ندارید ، به جهت خرید شیر برقی تک و دو بوبین ، خرید کردن شیر دستی گردان و اشکال شیر های در دست گرفتن جریان کافیست با مشاوران فنی ما تماس بگیرید. چرا از شیرهای برقی به کارگیری می شود؟ به جهت شیر های ۲ اینچ به بالا غالبا از نوع فلنجی که شیر های چدنی هستند، بهره گرفته می شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت شیر برقی 50 بار وب وبسایت خود باشید.