راهنمایی جوشکاری استیل (جوش استیل) با الکترود

سوال : من یک پروژه تولید تازه برای قفسه های کوره ساخته شده حیاتی فولاد ضد زنگ 304H دارم و مشخصات آن می گویند که آن را اهمیت الکترود استیل E308H جوش می دهم. به طور کلی به جهت آلیاژهای اهمیت همین گروه مخصوصاً نسل سوم از طرف سازندگان آنها، فیلرهای عمدتاً به صورت مفتول جهت جوشکاری حساس شیوه های محافظ گازی ساخت میشوند. به طور کلی عیوب جوشکاری ورق استیل نوعی ناپیوستگی می باشند زیرا با تشکیل آن‌ها در فلز جوش یا این که فلز پایه، نوعی غیر یکنواختی در خواص متالورژیکی و یا فیزیکی و مکانیکی به وجود می آید. بسته به جور و میزان دیگر عنصرها موجود در آن خاصیت مکانیکی مانند دشواری و صورت پذیری معلوم می شود. 16-تابیدگی: اعوجاج یافتن قطعه بر اثر جوشکاری ورق استیل می باشد که بسته به نوع اتصال و صورت قطعه یا این که قطعاتی که به هم جوش می شوند به حالاتی مثل خمش، کمانش، پیچش و غیره دیده می شود. ناپیوستگی ذیل اثر جوشکاری ورق استیل فقط در فلز جوش نبوده و ممکن هست در فلز پایه نیز به وجود آید که در بعضی مواقع عوامل و یا عیوب قبلی هم در به وجود آمدن آن اثر گذار می باشد. 15-بالا پایین: مراد از بالا زیر بودن دو قطعه نسبت به نیز دیگر می باشد که به طور معمول بر اثر عدم اعتنا در مونتاژ یا گهگاه به علت تنش های زیاد جوش به وجود می آید. بدین خواسته بر طبق تجربه دستکم به جهت جوش حاصل از فیلرهای 308,308L,316,316L عدد FN3، برای فیلر 318 عدد FN5 و برای فیلر 347 عدد FN6 و به جهت فیلر 309 عدد FN4 به تیتر عدد فریت مناسب سفارش گردیده است. برخلاف تصور عمومی منظور از کیفیت جوش صرفا شکل ظاهر جوش نبوده بلکه عواملی مثل عیوب داخلی و استحکام دوچندان کلیدی تر می باشند. هیدروژن برعکس نیتروژن اثرات دوچندان مخربی در کمتر چقرمگی و ساخت سوراخ های آنگاه از جوش دارااست و بایستی تا حد قابلیت و امکان از ورود آن به هر شکل (گاز محافظ، روکش الکترود، رطوبت و . پس از آن ، لحیم در معرض سطوح متفاوت رطوبت انواع الکترود های استیل قرار می گیرد. اگر شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و نحوه استعمال از الکترود استیل لباس دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.