دانستني هاي جالب در مورد كفش

4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا گشوده خواهد كرد يك اشتباه محض است. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. از پوشيدن كفشهاي تنگ قطع خودداري فرماييد زيرا زماني كه ” پا ” ذیل فشار بوده و غمگین باشد سيستم عصبي مختل شده و توان تفكر و تصميم گيري در حد بسيار پاييني كاهش مي يابد. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل میباشند توصيه مي كنيم، در صورتی که قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استفاده كنيد. در اين حوزه شركت كفش تابا کلیدی بهره گيري از كادر بسيار ماهر و چابکدست از چهل سال قبل آغاز به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها اقدام به مكانيزه نمودن توليد كفش كرده است. 1-كفشي بخريد كه حساس فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار دیتا و بد فرم ميكند. 10-كفش اندازه كفشي می باشد كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دست‌کم يك سانتي متر فاصله وجود داشته باشد و شما کار کشته باشيد انگشتان پاي خویش را آزادانه تكان دهيد. زنان ده برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند است كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. اين كفشها نسبتاً باز بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و باطن كفش را مهیا مي آورند و باعث مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، البته همين كفشها نیز استانداردهاي مختص خودشان را دارند. همانگونه كه مطلع هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. 2-پاها بطور طبيعي در ساعت ها انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمانه براي اندازه كردن كفش عصر و پس از غروب آفتاب است. اميدواريم فرهنگ و تمدن پوشيدن كفش و اطلاع رساني در اين زمينه آن قدر زياد شود تا به جايي برسيم كه در واقع كفشهاي استاندارد را دوست داشته باشيم و بخريم. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و طریق به کار گیری از کفش اسپرت مردانه های کپی دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.