خطرات تنگی دریچه میترال قلب

هر روزنه با فلپ میباشد که در طول هر ضربان قلب یک بار باز و بسته می شود. احساس تپش قلب و آریتمی نیز از علائم شایع بیماری است. یکی از از نشانه ها آن، کاهش گنجایش فعالیتی می باشد. ارتقاء فشار دهلیز چپ و بزرگ شدن آن ممکن هست منجر نامنظم شدن ضربان قلب شود که طی آن، دهلیز چپ به طور نامنظم و زیاده از حد تند، خواهد تپید. یک عدد دیگر از علامت ها آن تنگی نفس در ابتدای کار است که به تدریج مهم بالا رفتن پرخونی ریوی و تاکی کاردی در استراحت نیز می تواند ساخت شود که در شرایط درازکش بدتر می شود. در ابتدای دیاستول بطنی خونی که به طرف قلب گشوده می گردد باعث لبریز شدن سینوس ها شده و لت های دریچه ها را به طرف یکدیگر می فشارد. بخوبی بسته نمی شوند و اجازه نشت مایع را زمانی که نباید این موقعیت صورت بدهد، می دهند . قلب شما چهار روزنه داراست که خون را در جهت صحیح جریان می دهد. دو دریچه آئورتی (aortic valve) و ریوی (pulmonic valve) یا روزنه پولمونر هم میان بطنها و بزرگسرخرگهایی واقع شده که خون را از قلب بیرون میکنند. به دلیل output قلبی در زمانه هایی که تن نیاز به اکسیژن بیشتری داراست قلب بضاعت تامین آن را نخواهد داشت و خستگی در عمل تولید می شود. طی مرور دوران چگونه تندستی من را در دست گرفتن می کنید؟ بهعنوان نمونه مصرف داروهای ادرارآور موجب خروج آب اضافی در بافتهای تن و خون و در دست گرفتن ریتم منظم قلب میشود. در صورتی که در قسمت سینه یا شکمتان پیرسینگ دارید، به پزشک معالج اطلاع دهید. چنانچه یک یا یک سری تا از دریچه های قلب رخنه شوند، جریان خون به عقب برمی گردد و خون کمتری به سمت اندام های تن پمپاژ می شود. اکثری از بیماران تنگی روزنه میترال تا فرایند شدید بیماری بی آرم هستند و غالبا تا هنگامی که تن در موقعیت نیاز به اکسیژن اکثر قرار می گیرد مانند بارداری، مشخص می شوند. همین تنگی دریچه از باز شدن آن به اندازه تمام و به اندازه خودداری می نماید که در سرانجام جریان خون به وسیله آن مسدود یا محدود می شود. در شرایطی‌که تنگی دریچه میترال شما در حد خفیف تا متوسط می باشد و آرم ای ندارد؛ ممکن است نیازی به درمان فوری نداشته باشید. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار بخش اعظم در آیتم دریچه خطی 90 درجه لطفا به بازدید از وب سایت ما.