تشخیص عسل طبیعی از تقلبی: روشهای سنتی + روش های علمی

عسل را به شکل عمودی در یک لیوان آب سرد بریزید، اگر قطرههای عسل حل نشدند و ته استکان تهنشین شدند، عسل اصل است، ولی اگر عسل هنگام ریختن در آب حل شود، از مطلوبیت و خلوص کمتری برخوردار است. کندوی زنبورها هم از بدن خود آن ها تشکیل شده است، به همین صورت که زنبورها ماده از شکم خویش بیرون می کنند که پس از مدتی سفت می شود و “موم” اسم دارد. زنبورها اهمیت نشستن بر روی گلهای مختلف، شهد آن ها را جمع آوری میکنند؛ این شهد جمع آوری شده را در شکم خود ذخیره می کنند تا حیاتی آنزیم های موجود در آن ادغام شود. زنبور پس از مدتی شهد داخل شکم خود را برگردانده و زنبور بعدی مجدد همین پروسه را روی شهد تکرار می کند. این ادغام را بهمدت ۳۰ دقیقه بر روی پوست صورتتان بگذارید و در همین مسافت هر چند دقیقه یکبار پوستتان را ماساژ دهید تا بهبود سرعت و گردش جریان خون سبب ساز سفتشدن پوستتان شود. طرز دیگر تشخیص عسل طبیعی که زنبور تولیدکننده آن شکر نخورده باشد، شل بودن آن است؛ این ریلکس بودن به این استدلال می باشد که قندهای کلیدی عسل طبیعی، گلوکز و فروکتوز (قندهای کوچک مولکول) هست و زمانی که ظرف عسل طبیعی را کج میکنیم همین قندها به راحتی بر روی هم حرکت میکنند. به جهت نمونه عسل یونجه اصلی این‌که کیفیت بالایی دارااست البته به رنگ زردرنگ واضح می باشد و این عاملی بر تقلبی بودن یا این که میزان مرغوب بودن پایین آن نمی باشد. وهیچوقت عسل با میزان مرغوب بودن ارزان فروخته نخواهد شد حتی چنانچه شما این عسل را مستقیم از زنبوردار تهیه و تنظیم کنید. در ایجاد عسل طبیعی زنبورها فقط از شهد گل­ها و گیاهان تغذیه می­کنند اما در ایجاد عسل تغذیه­ای علاوه بر شهد گل، زنبوردار به زنبورها محلول آب و شکر هم می­دهد تا ساخت عسل چند برابر شود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان اکثر در آیتم عسل طبیعی به جهت دیابت لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.