بهترین نوع شنا برای دیسک کمر – دکتر ارسلان گلشنی

به جهت انجام همین شنا می بایست نکاتی از گزاره حرکت دستها از طرفین به جلو، حرکات دلفین مانند پا و بیرون آوردن سر از آب به جهت نفس گیری را رعایت کرد. فردی که شنای پروانه را انجام می دهد بایستی در ارتفاع مسیر شنا، وضعیت تن خود را افقی نگه دارد و طوری تعادل خویش را حفظ نماید که بتواند هم زمان دو دست و پای خودش را حرکت دهد. هر دو پای خویش را به طرف بالاتنه کشیده و کف هر دو پا را در حدود ۳۰ سانتی متر تحت مرحله آب به دیوار استخر تکیه دهید. همین اشخاص خوبتر می باشد قبل از شروع آموزش در استخر حضور یافته و حرکات کششی و راه و روش رفتن در آب را تمرین کنند . ورزش برای اشخاصی که به دنبال داشتن خواب خوب تر میباشند و بی خوابی دارند، مطلوب است. بنابراین در صورتی که فرزندتان مبتلا این بیماریهاست، او را به استخر نبرید. او میتواند گفتهها و نوشتههای آن‌ها را تایید نماید و حساس در لحاظ گرفتن موردها ویژه و همگی قوانین و مقررات، آن‌ها را سوق‌دهی و هدایت کند. حتی اگر شناگر ماهری باشید و فکر میکنید در جریان گردابی گرفتار شدهاید بسیار کلیدی است که اهمیت سرعت متعادلی به سمت ساحل شنا کنید. لحظهای که دستها به سمت عقب و به طرف رانها کشیده می گردد و قسمت پایینی صورت زیر آب است، لحظهی نفس گیری است. تخته شنا اساسی شناور نگه داشتن ورزشکار بر بر روی آب علاوه بر امداد به یادگیری سرعت بالا و ترقی آموزشی موجب افزایش اعتماد نفس شناگر هم خواهد شد. به جای اینکار تمرین کنید تا وقتی که سرتان خارج آب می باشد نفس بکشید و در ذیل آب نفستان را خارج بدهید. در این کتاب شرایط، اصول، انواع و آداب شنا ذکر شده است. اهمیت همین حال، به استدلال چرخش مکرر در قسمت تحت کمر، احتمال ساخت یا تشدید درد مربوط به دیسکها و سایر ساختارهای کمر وجود دارد. میزان کالری که بدن برای مراقبت انرژی میسوزاند، بهعنوان متابولیسم بدن شناخته میگردد که حساس ورزش اکثر و اکثر میشود. سپس از انجام حرکات گفته شده زاویهای 90 جايگاه در زانو ساخت می گردد و پس از آن پنجه پا حرکت به سمت تحت را از طریق ضربه زدن به آب شروع میکند. به دلیل جذابیت آن، همین شنا جزو شناهای پرطرفدار میباشد اما به دلیل دشواری حرکات، نیازمند رعایت اصول ریتم و تکنیکهای خاصی هست که به آسانی توسط افراد تازه کار قابل انجام نمیباشند و نیاز به تمرین بیشتری دارند. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد خرید رینگ شنا کودک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.