انواع دستگیره درب ساختمان – ساختمانچی

2- دستگیره درب رُزت: عدم یکپارچگی محل دستگیره و ورودی کلید، به طوری که محل دستگیره و ورودی سوییچ تماما انقطاع از هم نصب شده است، همین دسته دستگیره به جهت درب های داخلی، درب های ورودی و همینطور درب های خدمت بهداشتی کاربرد دارد، چنانچه به جهت درب محل ورود استعمال نمایید سمت خارج ثابت بوده و زبانه قفل و دستگیره در رابطه حیاتی نیز عمل می کنند. در لغت هم به معنای گیرهای که یک جای دست بر روی درب ایجاد می کند که به وسیله آن میتوانید، اصلی دست درب را گشوده و بسته نمایید. ه – دسترسی غیرمجاز به دیتاها مربوط به متقاضیان یا این که استعمال غیر مجاز از آنها. نوع دوم موتوری به جهت حرکت زبانه ها موجود وجود ندارد و تنها زمان بسته یا باز کردن درب اهرم دستگیره اصلی قفل مشغول می شود و اهمیت چرخش اهرم دستگیره درب گشوده می شود پس مجددا اهرم آزاد و خلاص می شود تا مجدد رمز یا این که کارت وارد شود. ۱۱ – کارایی کنید از تماس دست دارای سطوحی که اکثر اوقات لمس می شود مانند صندلی ها، دستگیره درب ها و شیرآلات دستگیره درب لباسشویی سرویس بهداشتی و… ۱۰ – در انتها امتحان تا دوران اعلام خروج از سالن به وسیله عوامل اجرایی کماکان بر صندلی خود مستقر باشید. ۶ – در زمان استقرار در محل صندلی از سخن نمودن کلیدی بقیه متقاضیان مجاور جداً خودداری کنید. ۹ – در رخ داشتن سئوال اضطراری از عوامل اجرایی در ارتفاع برگزاری آزمون حتما حیاتی رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به سخن کنید. ۲ – برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول دستگیره درب سرویس بهداشتی نکنند. ۴ – هنگام ورود و خروج به حوزه حساس دیگر متقاضیان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را نگهداری کنید. به همین خاطر هست که تا همین حد تاکید می شود که در هنگام خرید کردن ریز ترین اجزا مانند دستگیره نیز می بایست اعتنا خویش را به نکته ها جزئی معطوف کنید.