اسید فرمیک چیست؟

در صنعت های نساجی به تیتر استوار کننده رنگ بر بر روی الیاف و رنگ آمیزی الیاف طبیعی و تصنعی و مصنوعی همچون پشم و نایلون و استدلال خنثی کننده محلول قلیایی در زمان شستشوی پارچه به کارگیری می شود. از اسید فرمیک در ساخت حشره کش ها، سموم نباتی و رنگ های نساجی نیز استفاده می کنند. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض همین ماده شیمیایی می تواند موجب ساخت جهش(موتاسیون) در سلول های کلیه و کبد شود. همین ماده شیمیایی ساختار بی آلایش ای دارااست و ممکن است در شکل گیری اسیدهای آمینه پیچیده تر و اسیدهای نوکلئیک موجود در موجودات زنده نقش داشته باشد. اسید فرمیک به دو شکل مایع و جامد وجود داراست اما در درختان همین اسید را میتوان در بدن مورچه و زنبور دید به این برهان هست که در پیشین اسید فرمیک را از تقطیر تن مورچه به دست میآوردند. در این طریق فرمیک اسید به تیتر کالا جانبی در ساخت استیک اسید طی روند اکسیداسیون نرمال بوتان ساخت می شود. در صنعت تولید ترکیبات شیمیایی، فرمیک اسید به مدت طولانی به تیتر ترکیبی که بهره وری کمتری را داراست، تلقی میشد. در صنعت چرم (دباغی) اسید فرمیک به خواسته گندزدا و استدلال حنثی کردن آهک در هنگام موزدایی نپخته مصرف می شود و در رنگرزی چرم نیز به تیتر دلیل یکنواخت کننده گزینه استعمال قرار می گیرد. کمتر کاتالیزوری CO2 به اسید فرمیک و مشتقات آن در سالهای آخر به شدت آیتم باز‌نگری قرار گرفته می باشد . اسید فرمیک خالص مایعی است بی رنگ، و اساسی بوی تند می باشد و منجر تحریک غشای مخاطی و ایجاد تاول در پوست می گردد. سیلاژ در حالت بی هوازی تخمیر می گردد و اهمیت افزودن اسید فرمیک، اسید لاکتیک ساخت می شود که موجب تازگی سیلاژ می شود. از اسید فرمیک در صنعت های غذایی، صنایع دارویی (ازجمله در ایجاد انسولین و کافئین)، و همچنین سنتز ترکیباتی همچون پنتا اریتریتول و روغن سویای اپوکسی شده به کارگیری می شود. از اسید فرمیک به خواسته تسهیل در هضم علوفه دام به کار گیری می شود. در همین ستون تحت فشار عملیاتی 2/6 اتمسفر محلول 85 % فرمیک اسید از ذیل برج خارج می شود و آب خروجی از بالای برج به رآکتور هیدرولیز ارسالی می گردد. فشار عملیاتی برج، اتمسفریک بوده و ترکیبات سبکی نظیر متیل فرمات و متانول مرطوب از بالای برج بیرون می شوند و پس از عبور از کندانسور منتخب از آن به شکل جریان رفلاکس به ستون برگردانده می شود و باقی باقیمانده آن به ستون خشک کن ارسال می گردد.. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی اسید فرمیک را از کجا تنظیم کنیم وب وبسایت خویش باشید.