ابدومینوپلاستی – دکتر شاپور عزیزی

به دلیل آلرژی بیش از حد این کار بهترین گزینه به جهت فعالیت ابدومینوپلاستی جراحان فوق تخصص پلاستیک می باشند. از آنجا که این کار یک عدد از جراحی های اختیاری است و شما مجال فکر کردن و تصمیم گیری درباره بهترین جراح زیبایی شکم دارید، بدین ترتیب در گزینش جراح پلاستیک دقت حتمی را داشته باشید تا از عوارض عمل ابدومینوپلاستی به بدور باشید. در صورتی سپس از زایمانتان قصد جراحی زیبایی شکم را دارید، به جهت به دست آوردن بهترین نتیجه ها خوب تر میباشد که به وزن اثبات خود بازگردید و از حیث سالم بدنی در شرایط خوبی قرار بگیرید. لولههای تخلیه ریز در محل برش قرار داده می شوند تا هرگونه خونریزی یا مایع اضافی را از دربین ببرند. به همین ادله همین مسئله انتخاب ظریف میزان کشیدگی پوست شکم و تخلیه چربی را برای جراح سخت می نماید و امکان این که آبدومینوپلاستی همراه مهم سزارین انجام دهید و سرانجام مهربانی را دریافت نکنید زیاد بسیار است. در تراز سوم چربیهای اضافی برداشته می گردد و پس از آن هم پوست مازاد بریده میشود. این برش تا هنگامی که دنده ها حس شود یا این که سر معده پایان می یابد، در واقع از بالای ناف تا همین قسمت تونل زده می شود و کل پوست های اضافی شکم تا 90 درصد برداشته می شود. برداشت پوست و چربی اضافی و رفع شل شدگی شکم و نیز چنین کشیدگی دیواره عضلانی شکم سبب می شود شما شکمی صاف خیس و محکم خیس داشته باشید. آیا در حوزه‌ شکم چربی یا گن ابدومینوپلاستی نی نی سایت پوست اضافه دارید؟ آیا از چربیهای مازاد انباشته شده در ناحیه شکم و پهلوی خویش خسته شدهاید؟ بدین ترتیب این گونه از افراد احساس رضایت شخصی بیشتری در آیتم خود خواهند داشت. این جراحی می تواند سایز شکم این جور از اشخاص را هم به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. شایانذکر می باشد که بعضاً تا 18 ماه ارتفاع میکشد تا زخمها تا به طور کامل بهبود یابند.